Dagsarkiv: september 4, 2023

Keramikmässa 14-16 oktober

Den 14-15 oktober (lördag-söndag) arrangerar vi KERAMIKMÄSSA i länsmuseets hörsal.  Denna gång blir upplägget lite annorlunda än tidigare – var och en säljer själv sin keramik på plats, och du bestämmer själv vilket pris du vill ta. Du kan boka ett eller två bord. Vita dukar står föreningen för. Föreningen tar ingen provision. Däremot betalar föreningen hyra till museet för lokalen, därför får du betala en liten avgift för bordet.

Anmälan om deltagande görs senast den 1 oktober genom att du betalar in hyran för ett eller två bord till föreningens plusgirokonto 101 14 15-5 eller swishar till 1235586466 och anger ”Keramikmässa 2023”. Hyra för ett bord är 150 kr, för två bord är 250 kr. Bordets längd är 180 cm. Skulle det bli oerhört många som anmäler sig blir det eventuellt en begränsning till ett (1) bord per säljare.

Den som ska sälja ska komma till museet lördag 14 oktober kl 9-12 för att packa upp sina föremål i hörsalen. Museet och Keramikmässan är öppen kl 12-16 lördag och söndag. Det som ev inte är sålt måste packas ihop och tas bort direkt efter stängningen på söndag kl 16.

Föreningen kommer att ha ett eget bord där vi säljer våra böcker, marknadsför föreningen och säljer medlemskap, samt svarar på frågor om keramik. Föreningen ska marknadsföra mässan genom att sända info till dagstidningarnas kalendarium, göra inlägg på instagram samt skicka info till visitgavle.se.

På lördagskvällen är alla välkomna till en gemensam middag på museet. Anmälan senast den 1 okt genom att betala 160 kr/person till plusgiro eller via swish, ange ”Middag mässa”. Egen dryck medtages. Eventuellt någon liten programpunkt i samband med middagen.

Varmt välkommen att sälja, att besöka mässan och till middagen!

Formgivare och hedersmedlem Dorothy Clough har gått bort

Vi har nåtts av det tragiska meddelandet att vår hedersmedlem och tidigare formgivare vid Gefle Porslin Dorothy Clough Gunnarsson har gått bort i en ålder av 93 år. Hon kom till Gefle Porslin som praktikant 1953, erbjöds fast anställning och stannade till 1957. Hon ritade omkring 50 figurer för företaget och ritade även flera fina dekorer för barnserviser. Våra tankar går idag till hennes familj.