månadsarkiv: maj 2024

Årsmöte och program i Uppsala den 4 maj

I år samlades föreningen i Uppsala för sedvanligt årsmöte och aktiviteter. Dagen inleddes med rundvandring i Uppsala Industriminnesförenings museum och lokaler som vi hyrt för dagen. Där träffas även Upsala-Ekeby Sällskapet vid sina möten och i lokalen har de två permanenta montrar där de visar medlemmarnas keramik, vilken byts några gånger per termin. Fredric Thunholm från Upsala-Ekebys styrelse berättade om föreningens verksamhet och aktiviteter, som var både många och inspirerande. En systerförening som det kan vara anledning att samverka med i framtiden – ”våra företag” ingick ju i samma koncern. Därefter hölls årsmötet. Ordförande Kristina Lindkvist omvaldes på två år, kassör Anki Börjeson omvaldes på ett år och styrelsen utökades med ytterligare en ledamot, Anders Svedlund från Gävle. Mer om styrelsens arbete och framtida planer kommer vi att skriva om här när styrelsen har jobbat vidare med de idéer som finns och kom fram under dagen.

Dagens tema var köksburkar och askfat. Det blev främst köksburkar som medlemmarna tagit med sig, och om dessa pratade Benny Movarp. Idéer finns på kommande bok med föremålsgrupper som inte ingår i den röda respektive blå boken. Så fotografering av medtagna burkar inleddes.

Därefter delade vi in oss i fyra grupper för att samtala kring föreningens framtid; vad önskar jag att föreningen ska satsa på i framtiden, ska föreningen fokusera på att ta fram mer kunskap om Gefle Porslin och Bo Fajans genom en ny bok, föredrag av externa och interna personer, resor, samverka med Upsala-Ekeby, medlemmar visar upp samlingar, utveckla hemsidan/ny hemsida, ”frågelåda”, visa upp oss på mässor??? Detta var bara några av idéerna som kom fram. Tack alla medverkande för en mycket viktig, angelägen och stimulerande avslutande diskussion. Alla bidrog på ett fantastiskt engagerat sätt – det märktes att föreningen är full av kraft och lust!!!

Efter workshopen var det dags för den alltid lika utmanande tipspromenaden, som denna gång skapats av Johan Mårtensson, en hängiven och kunnig Bo Fajans-samlare, vilket märktes på frågorna.

Avslutningsvis samlades vi runt bordet för en gemensam middag – denna första sommardag under strålande sol!