Geflekeramik

Geflekeramiken är ett samlingsnamn som inkluderar ting från både Gefle Porslinsfabrikkulvas_d9-604_half (GP) och från Bobergs Fajans (Bo). Även den lilla produktionen från Hagaström ingår.

GP var den klart största av de tre med som mest nästan 500 anställda. Bo hade nära 100 medarbetare vid sin höjdpunkt medan det vid Hagaström endast fanns ett fåtal anställda. Detta avspeglas naturligtvis också i det antal föremål som idag finns ute på marknaden. Överlägset lättast att hitta är olika servisdelar (tallrikar osv) från GP, som under årens lopp beräknas ha producerat bortåt 1000 olika serviser.

Klicka på länkarna nedan för att få veta mer om historien, produktionen och konstnärerna!

Historien
Produktionen
Konstnärerna

Kommentera