Inbjudan till föreningsträff och årsmöte den 6 maj 2023 i Gävle

Lördagen den 6 maj är du välkommen till Gävle för en föreningsträff, årsmöte och middag. Plats blir Länsmuseet Gävleborg. Programmet ser ut så här.

Kl 14.15 samling med kaffe/te. Föreningens bjuder och Ulrika Sandström Klinth är konditor!

Kl 15.00 Årsmöte 2023. Se separat dagordning.

Därefter minglar vi i den nya basutställningen Gefle Porslin & Bo Fajans som är under uppbyggnad. Det blir tipspromenad och tid och möjlighet till att visa upp nya fynd och att sälja om någon önskar det.

Kl 17.30/18 kommer middag i form av catering och vi äter tillsammans i museet. Medtag egen dryck.

Du anmäler dig genom att betala 275 kr till föreningens plusgiro eller via swish senast den 30 april. Plusgiro 101 14 15-5. Swish 1235586466.

Varmt välkommen!

Styrelsen genom ordförande Kristina Lindkvist

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av justerare för mötet
 6. Verksamhetsberättelse för 2022
 7. Resultat- och balansräkning 2022
 8. Revisionsberättelse 2022
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022
 10. Val av sekreterare för 2 år
 11. Val av ledamot för 2 år
 12. Val av kassör för 1 år
 13. Val av valberedning för 1 år
 14. Årsavgift 2024
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas