Aktivitet lördag 7 september i Gävle

Lördagen den 7 september kl 16.30 – 19.00 är föreningen med på Ådraget i Gävle. Vi har ett bord på Länsmuseet Gävleborg vid utställningen ”Gefle Porslin & Bo Fajans”. Där säljer vi den röda och blå boken, ger rådgivning om föremål, visar utställningen och berättar om föreningen. Kom och var med att nörda i keramik/porslin!

Välkommen!

Årsmöte och program i Uppsala den 4 maj

I år samlades föreningen i Uppsala för sedvanligt årsmöte och aktiviteter. Dagen inleddes med rundvandring i Uppsala Industriminnesförenings museum och lokaler som vi hyrt för dagen. Där träffas även Upsala-Ekeby Sällskapet vid sina möten och i lokalen har de två permanenta montrar där de visar medlemmarnas keramik, vilken byts några gånger per termin. Fredric Thunholm från Upsala-Ekebys styrelse berättade om föreningens verksamhet och aktiviteter, som var både många och inspirerande. En systerförening som det kan vara anledning att samverka med i framtiden – ”våra företag” ingick ju i samma koncern. Därefter hölls årsmötet. Ordförande Kristina Lindkvist omvaldes på två år, kassör Anki Börjeson omvaldes på ett år och styrelsen utökades med ytterligare en ledamot, Anders Svedlund från Gävle. Mer om styrelsens arbete och framtida planer kommer vi att skriva om här när styrelsen har jobbat vidare med de idéer som finns och kom fram under dagen.

Dagens tema var köksburkar och askfat. Det blev främst köksburkar som medlemmarna tagit med sig, och om dessa pratade Benny Movarp. Idéer finns på kommande bok med föremålsgrupper som inte ingår i den röda respektive blå boken. Så fotografering av medtagna burkar inleddes.

Därefter delade vi in oss i fyra grupper för att samtala kring föreningens framtid; vad önskar jag att föreningen ska satsa på i framtiden, ska föreningen fokusera på att ta fram mer kunskap om Gefle Porslin och Bo Fajans genom en ny bok, föredrag av externa och interna personer, resor, samverka med Upsala-Ekeby, medlemmar visar upp samlingar, utveckla hemsidan/ny hemsida, ”frågelåda”, visa upp oss på mässor??? Detta var bara några av idéerna som kom fram. Tack alla medverkande för en mycket viktig, angelägen och stimulerande avslutande diskussion. Alla bidrog på ett fantastiskt engagerat sätt – det märktes att föreningen är full av kraft och lust!!!

Efter workshopen var det dags för den alltid lika utmanande tipspromenaden, som denna gång skapats av Johan Mårtensson, en hängiven och kunnig Bo Fajans-samlare, vilket märktes på frågorna.

Avslutningsvis samlades vi runt bordet för en gemensam middag – denna första sommardag under strålande sol!

Inbjudan årsmöte 2024


Program och årsmöte lördag 4 maj 2024 i Uppsala

Plats: Uppsala Industriminnesförenings lokal, Salagatan 18B, Uppsala

(nära Vaksala torg och Konserthuset)

Anmäl dig genom att betala in 200 kr/person till plusgiro 1415101-5 eller swisha till 1235586466 senast den 25 april. Ange Årsmöte 2024.

Om du inte ännu betalat in årsavgiften för 2024 kan du göra det genom att swischa 150 kr/person/samma adress till 1235586466 eller inbetalning till föreningens plusgiro 101 14 15-5. Ange Årsavgift 2024 och ditt/era namn plus mailadress.

I år träffas vi i Uppsala där vi får låna Industriminnesföreningens lokaler. Här håller vår systerförening Upsala-Ekeby Sällskapet alla sina aktiviteter och möten, och har en permanent monter där de visar upp föremål från Upsala-Ekeby på skiftande tema.

Våra teman denna gång är att få höra mer om Upsala-Ekeby Sällskapets verksamhet, samt att alla som kan och vill tar med sig askfat och burkar (inte bonbonjärer) för uppvisning och fotografering. Dessa modelltyper finns inte med i vår blå bok om föremål, och så småningom hoppas vi kunna trycka ytterligare en skrift/bok där dessa bilder kan ingå. Fler teman kommer. Så leta i skåp och lådor och ta med askfat och burkar. Ta gärna med andra föremål också – nya fynd eller sådant du vill berätta om eller fråga om – vi lär av varandra 😊

PROGRAM

Kl 13.00

Samling i Industriminnesföreningens lokaler. Vi inleder med smörgåstårta och ställer upp föremål vi har tagit med oss till frågestund, visning, fotografering och försäljning.

Kl 14.00 (cirkatider)

Upsala-Ekeby Sällskapet presenterar sin verksamhet. Styrelseledamot Fredric Thunholm berättar.

Kl 14.45

Föreningen Geflekeramikens vänners ordinarie årsmöte 2024

Kl 15.30

Workshop i mindre grupper inkl kaffe och kaka. Vad vill du att föreningen ska göra de kommande åren? Hur ska vi göra det tillsammans? 

Kl 16.00 -16.30

Presentation av gruppernas idéer. Hur går vi vidare?

Kl 16.30-17.30

Uppvisning och frågor om föremål, samt fotografering av askfat och burkar.

Kl 17.30

Tipspromenad!!!!!!!!!!!!!!!

Kl 18.30

Gemensam middag. Ta med egen dryck.

Avslutning senast kl 21.00.

VARMT VÄLKOMMEN!

Styrelsen Geflekeramikens vänner

Medlemsbrev januari 2024

Hej alla medlemmar och god fortsättning på 2024!  Här kommer ett medlemsbrev med information efter att styrelsen haft årets första styrelsemöte.

Årsavgift 2024

Nytt år betyder att årsavgiften 2024 ska betalas in till föreningens plusgiro 101 14 15-5 senast den 29 februari.  Du kan också swisha till 1235586466. Skriv Årsavgift 24 och ditt/era namn. Avgiften är oförändrad dvs 150 kr/person eller par på samma adress.

Om du har ändrat postadress, mailadress eller telefon/mobilnummer – var vänlig skicka även ett meddelande till kassör Anki Börjeson på anki_borjeson@hotmail.com (mellan anki och borjeson är det ett understreck _)

Årsmöte 4 maj 2024

Lördagen den 4 maj blir det årsmöte, denna gång i Uppsala.

Vi kommer att vara i Uppsala Industriminnesförenings lokal på Salagatan 18B. Här håller vår systerförening Upsala-Ekeby Sällskapet alla sina möten, samt har två permanenta montrar med föremål från UE. Programmet är inte helt spikat, men vi samlas ca kl 12 och efter fika håller vi årsmöte. Därefter kommer några ur UEs styrelse att berätta om sin förenings verksamhet. Förhoppningsvis kommer vi att göra ett studiebesök under eftermiddagen på annat håll i Uppsala. Åter i lokalen kommer vi att ägna en stund åt workshops för att vaska fram tankar och idéer om hur vår förening ska utvecklas framöver. Ta tillfället i akt att göra din röst hörd!

Dagen avrundas med tipspromenad – förstås – och därefter en gemensam middag. Allt på Salagatan 18B. Varmt välkommen! Boka dagen redan nu. Kom, umgås och utveckla vår förening tillsammans.

Gustavsbergs Porslinsfabrik

Besöket i höstas i Gustavsberg var trevligt med ett mycket varmt mottagande. Men, flytten av fabriken var försenad så produktionen hade inte som de planerat hunnit starta ordentligt. Därför hoppas vi nu kunna återkomma dit under året. Att se hur porslin tillverkas idag – i den enda kvarvarande industrin – är ett tillfälle du inte ska missa! Ett besök där ger mycket kunskap och en spännande blick in bakom kulisserna. Vi återkommer med mer info om när besöket blir av.
Mer kommer att hända under året, men detta får vi återkomma till.

Boka in den 4 maj så hoppas vi att vi ses 😊

Kristina Lindkvist, ordförande kristinalindkvist58@gmail.com, 070-331 56 20
Anki Börjeson, kassör, anki_borjeson@hotmail.com, 073-622 62 23
Johan Mårtensson, sekreterare, johan92erik@hotmail.se, 073-125 17 40
Ulrika Sandström-Klinth, kommunikatör, ulrika.sklinth@outlook.com 070-279 96 58

Bästa hälsningar från styrelsen genom
Kristina Lindkvist, ordförande

BESÖKET I GUSTAVSBERG

Den 27 oktober var det en tapper skara medlemmar som trotsade regnet och tog sig till Gustavsberg för ett besök i Porslinsfabriken. Personalchef Maria Bohjort, fjärde generationen som arbetar på fabriken, tog emot oss och presenterade de nya produktionslokalerna vägg i vägg med de gamla. Tyvärr var renoveringsarbetet med lokalerna försenat, till stor frustration för företaget. Men de flesta maskiner var flyttade och stod på plats, men tillverkningen hade ännu inte kommit igång. En stor mängd glaserat gods stod och väntade på bränning i nya ugnen, och en febril aktivitet rådde överallt. Nu planerar vi att göra ett nytt studiebesök på fabriken under nästa år, för det är något helt annat att se allting igång; pressning, glasering, dekorering, avsyning med mera. Styrelsen återkommer med nytt datum 2024. Missa inte det, ett besök i landets sista producerande porslinsfabrik är något helt unikt! Efter visningen besökte vi fabrikens egen butik, som är stor och tjusig, med både 2:a sortering och prima varor.