Inbjudan årsmöte 2024


Program och årsmöte lördag 4 maj 2024 i Uppsala

Plats: Uppsala Industriminnesförenings lokal, Salagatan 18B, Uppsala

(nära Vaksala torg och Konserthuset)

Anmäl dig genom att betala in 200 kr/person till plusgiro 1415101-5 eller swisha till 1235586466 senast den 25 april. Ange Årsmöte 2024.

Om du inte ännu betalat in årsavgiften för 2024 kan du göra det genom att swischa 150 kr/person/samma adress till 1235586466 eller inbetalning till föreningens plusgiro 101 14 15-5. Ange Årsavgift 2024 och ditt/era namn plus mailadress.

I år träffas vi i Uppsala där vi får låna Industriminnesföreningens lokaler. Här håller vår systerförening Upsala-Ekeby Sällskapet alla sina aktiviteter och möten, och har en permanent monter där de visar upp föremål från Upsala-Ekeby på skiftande tema.

Våra teman denna gång är att få höra mer om Upsala-Ekeby Sällskapets verksamhet, samt att alla som kan och vill tar med sig askfat och burkar (inte bonbonjärer) för uppvisning och fotografering. Dessa modelltyper finns inte med i vår blå bok om föremål, och så småningom hoppas vi kunna trycka ytterligare en skrift/bok där dessa bilder kan ingå. Fler teman kommer. Så leta i skåp och lådor och ta med askfat och burkar. Ta gärna med andra föremål också – nya fynd eller sådant du vill berätta om eller fråga om – vi lär av varandra 😊

PROGRAM

Kl 13.00

Samling i Industriminnesföreningens lokaler. Vi inleder med smörgåstårta och ställer upp föremål vi har tagit med oss till frågestund, visning, fotografering och försäljning.

Kl 14.00 (cirkatider)

Upsala-Ekeby Sällskapet presenterar sin verksamhet. Styrelseledamot Fredric Thunholm berättar.

Kl 14.45

Föreningen Geflekeramikens vänners ordinarie årsmöte 2024

Kl 15.30

Workshop i mindre grupper inkl kaffe och kaka. Vad vill du att föreningen ska göra de kommande åren? Hur ska vi göra det tillsammans? 

Kl 16.00 -16.30

Presentation av gruppernas idéer. Hur går vi vidare?

Kl 16.30-17.30

Uppvisning och frågor om föremål, samt fotografering av askfat och burkar.

Kl 17.30

Tipspromenad!!!!!!!!!!!!!!!

Kl 18.30

Gemensam middag. Ta med egen dryck.

Avslutning senast kl 21.00.

VARMT VÄLKOMMEN!

Styrelsen Geflekeramikens vänner