Keramikmässa, årsmöte och föredrag september 2021

Den 22-25 september genomförde föreningen återigen en Keramikmässa på Länsmuseet Gävleborg, denna gång med speciella säkerhetsarrangemang pga pandemin. Tolv medlemmar visade 302 föremål som alla var till salu. Ca 70% såldes och hittade nya glada ägare. Ett antal nya medlemmar i föreningen blev också ett glädjande resultat. Flera medlemmar ur föreningen fanns hela tiden på plats för rådgivningsfrågor och kunde berätta om föremålen som var till salu. Stort tack till er! Det var hela tiden en ström av besökare, även om antalet inte var lika stort som vid tidigare mässor. Skälen kan vara flera; pandemirestriktionerna hade ännu inte hävts, idag handlar många via Tradera och nätauktioner och lokaltidningarna visar inte lika stort intresse att skriva om mässan som tidigare. Men försäljningen gick som sagt mycket bra. 

På torsdagskvällen höll ordf Kristina Lindkvist ett föredrag om Maggie Wibom – kvinnlig pionjär i keramikindustrin. På fredagskvällen umgicks vi över en god föreningsmiddag och på lördagsförmiddagen hölls årsmöte. Föreningen tackade Inger Moström för mångårig insats som sekreterare när hon nu avböjt omval. Den nya styrelsen består av ordf Kristina Lindkvist, kassör Anki Börjeson, nyval 2 år av Johan Mårtensson, sekreterare och nyval 2 år av Ulrika Sandström Klinth, ledamot.  

Vi årsmötet diskuterades kommande aktiviteter under 2022. Idéer som kom upp är en rundresa hem till ett antal föreningsmedlemmar som visar sina samlingar, ett besök hos medlemmarna Berne i Uppsala för att se deras stora samling av Upsala-Ekeby, en resa till nyöppnade Gustavsbergs Porslinsmuseum och en resa till Helsingfors med omnejd som kan erbjuda ett antal intressanta museisamlingar av keramik och glas, liksom Mannerheimmuseet i Helsingfors. Styrelsen kommer att titta närmare på de olika idéerna.  

Protokoll från årsmötet kommer att läggas ut här på hemsidan när det är underskrivet.