Medlemsbrev januari 2024

Hej alla medlemmar och god fortsättning på 2024!  Här kommer ett medlemsbrev med information efter att styrelsen haft årets första styrelsemöte.

Årsavgift 2024

Nytt år betyder att årsavgiften 2024 ska betalas in till föreningens plusgiro 101 14 15-5 senast den 29 februari.  Du kan också swisha till 1235586466. Skriv Årsavgift 24 och ditt/era namn. Avgiften är oförändrad dvs 150 kr/person eller par på samma adress.

Om du har ändrat postadress, mailadress eller telefon/mobilnummer – var vänlig skicka även ett meddelande till kassör Anki Börjeson på anki_borjeson@hotmail.com (mellan anki och borjeson är det ett understreck _)

Årsmöte 4 maj 2024

Lördagen den 4 maj blir det årsmöte, denna gång i Uppsala.

Vi kommer att vara i Uppsala Industriminnesförenings lokal på Salagatan 18B. Här håller vår systerförening Upsala-Ekeby Sällskapet alla sina möten, samt har två permanenta montrar med föremål från UE. Programmet är inte helt spikat, men vi samlas ca kl 12 och efter fika håller vi årsmöte. Därefter kommer några ur UEs styrelse att berätta om sin förenings verksamhet. Förhoppningsvis kommer vi att göra ett studiebesök under eftermiddagen på annat håll i Uppsala. Åter i lokalen kommer vi att ägna en stund åt workshops för att vaska fram tankar och idéer om hur vår förening ska utvecklas framöver. Ta tillfället i akt att göra din röst hörd!

Dagen avrundas med tipspromenad – förstås – och därefter en gemensam middag. Allt på Salagatan 18B. Varmt välkommen! Boka dagen redan nu. Kom, umgås och utveckla vår förening tillsammans.

Gustavsbergs Porslinsfabrik

Besöket i höstas i Gustavsberg var trevligt med ett mycket varmt mottagande. Men, flytten av fabriken var försenad så produktionen hade inte som de planerat hunnit starta ordentligt. Därför hoppas vi nu kunna återkomma dit under året. Att se hur porslin tillverkas idag – i den enda kvarvarande industrin – är ett tillfälle du inte ska missa! Ett besök där ger mycket kunskap och en spännande blick in bakom kulisserna. Vi återkommer med mer info om när besöket blir av.
Mer kommer att hända under året, men detta får vi återkomma till.

Boka in den 4 maj så hoppas vi att vi ses 😊

Kristina Lindkvist, ordförande kristinalindkvist58@gmail.com, 070-331 56 20
Anki Börjeson, kassör, anki_borjeson@hotmail.com, 073-622 62 23
Johan Mårtensson, sekreterare, johan92erik@hotmail.se, 073-125 17 40
Ulrika Sandström-Klinth, kommunikatör, ulrika.sklinth@outlook.com 070-279 96 58

Bästa hälsningar från styrelsen genom
Kristina Lindkvist, ordförande